Matt Bourie và Steve Bourie từ cuộc phỏng vấn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, Brian Christopher, người là máy đánh bạc lớn nhất trên thế giới!Họ thảo luận về tất cả mọi thứ từ cách anh ấy bắt đầu, một ngày chụp bình thường trông như thế nào, cách nhóm của anh ấy kéo theo công việc của anh ấy, kế hoạch của anh ấy cho tương lai của kênh của anh ấy và nhiều hơn nữa.