Các điều khoản và điều kiện
?
Thỏa thuận giữa người dùng và Americancasinoguidebook.com
Chào mừng bạn đến Americancasinoguidebook.com.Các Americancasinoguidebook.com Trang web (Trang web) bao gồm các trang web khác nhau được vận hành bởi Sòng bạc Press Press, Inc

Americancasinoguidebook.com được cung cấp cho bạn được điều hòa theo sự chấp nhận của bạn mà không cần sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong tài liệu này (các điều khoản trên mạng).Việc bạn sử dụng Americancasinoguidebook.com cấu thành thỏa thuận của bạn với tất cả các điều khoản đó.Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này và giữ một bản sao của chúng để bạn tham khảo.

Americancasinoguidebook.com là một trang web tin tức và thông tin với thông tin về tất cả các sòng bạc/khu nghỉ dưỡng của Hoa Kỳ, tàu thuyền và sòng bạc Ấn Độ.Nó cũng có một diễn đàn thảo luận sòng bạc và một cửa hàng sản phẩm đánh bạc sòng bạc.
?
Sự riêng tư
Sử dụng của bạn Americancasinoguidebook.com phải tuân theo báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, chính sách bảo mật của Inc. Vui lòng xem lại của chúng tôi Chính sách bảo mật, cũng chi phối trang web và thông báo cho người dùng về thực tiễn thu thập dữ liệu của chúng tôi.
?
Truyền thông điện tử
Thăm viếng Americancasinoguidebook.com Hoặc gửi email đến Casino Holiday Press, Inc cấu thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận được thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà việc liên lạc đó được viết.
?
Tài khoản của bạn
Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được chỉ định hoặc chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác. Bạn thừa nhận rằng Casino Holiday Press, Inc không chịu trách nhiệm truy cập của bên thứ ba vào tài khoản của bạn do trộm cắp hoặc chiếm dụng tài khoản của bạn. Casino Holiday Press, Inc và các cộng sự có quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ, chấm dứt tài khoản hoặc xóa hoặc chỉnh sửa nội dung theo quyết định riêng của chúng tôi.

Nhà xuất bản kỳ nghỉ sòng bạc, Inc không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, thông tin cá nhân từ những người dưới mười ba tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể sử dụng Americancasinoguidebook.com chỉ với sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Chính sách hủy bỏ/hoàn tiền
Bất kỳ mặt hàng bạn mua từ chúng tôi có thể được trả lại để hoàn lại tiền. Chỉ cần trả lại mặt hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận và giá mua của bạn sẽ được hoàn trả (không bao gồm phí vận chuyển). Lưu ý: Nếu bạn đã mua một cuốn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, tất cả các phiếu giảm giá phải còn nguyên vẹn để nhận được hoàn lại tiền.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba/dịch vụ của bên thứ ba
Americancasinoguidebook.com có ??thể chứa các liên kết đến các trang web khác (các trang web liên kết trực tuyến). Các trang web được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của các kỳ nghỉ sòng bạc, inc và sòng bạc Press, Inc không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào trong một trang web được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào cho một liên kết Địa điểm. Casino Holiday Press, Inc chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn như một sự thuận tiện và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực của Casino Holiday Press, Inc của trang web hoặc bất kỳ mối liên hệ nào với các nhà khai thác của nó.

Một số dịch vụ được cung cấp thông qua Americancasinoguidebook.com được cung cấp bởi các trang web và tổ chức của bên thứ ba. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nào có nguồn gốc từ tên miền Americancasinoguidebook.com, bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng Nhà xuất bản Sòng bạc, Inc có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào mà Incators Press, Inc có mối quan hệ hợp đồng để cung cấp Sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng được yêu cầu thay mặt cho người dùng và khách hàng của Americancasinoguidebook.com.

Không sử dụng/tài sản trí tuệ bất hợp pháp hoặc bị cấm
Bạn được cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Americancasinoguidebook.com hoàn toàn theo các Điều khoản sử dụng này. Như một điều kiện sử dụng trang web của bạn, bạn đảm bảo cho Sòng bạc Press Press, Inc rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này. Bạn không được sử dụng trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu trang web hoặc can thiệp vào bất kỳ bên nào khác sử dụng và thưởng thức trang web. Bạn không được có được hoặc cố gắng để có được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không cố ý cung cấp hoặc cung cấp thông qua Trang web.

Tất cả nội dung được bao gồm như một phần của dịch vụ, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, cũng như biên dịch của chúng và bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trên trang web, là tài sản của Sòng bạc Press, Inc hoặc các nhà cung cấp của nó và được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác bảo vệ sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Bạn đồng ý quan sát và tuân thủ tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác, truyền thuyết hoặc các hạn chế khác có trong bất kỳ nội dung nào như vậy và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, kỹ sư đảo ngược, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, được tìm thấy trên trang web. Báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, nội dung Inc không được bán lại. Việc bạn sử dụng Trang web không cho phép bạn sử dụng bất kỳ Nội dung được bảo vệ trái phép nào và đặc biệt bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quần bó hoặc thông báo phân bổ độc quyền nào trong bất kỳ nội dung nào. Bạn sẽ sử dụng nội dung được bảo vệ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của mình và sẽ không sử dụng nội dung nào khác mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Casino Holiday Press, Inc và chủ sở hữu bản quyền. Bạn đồng ý rằng bạn không có được bất kỳ quyền sở hữu nào trong bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. Chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào, thể hiện hoặc ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Casino Holiday Press, Inc hoặc người cấp phép của chúng tôi trừ khi được các Điều khoản này ủy quyền rõ ràng.

Sử dụng các dịch vụ truyền thông
Trang web có thể chứa các dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch và/hoặc các cơ sở thông điệp hoặc giao tiếp khác được thiết kế để cho phép bạn giao tiếp với công chúng nói chung hoặc với một nhóm (gọi chung là Dịch vụ truyền thông trực tuyến), bạn đồng ý chỉ sử dụng các dịch vụ truyền thông để đăng, gửi và nhận tin nhắn và tài liệu phù hợp và liên quan đến dịch vụ truyền thông cụ thể.

Ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng dịch vụ truyền thông, bạn sẽ không: phỉ báng, quấy rối, rình rập, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác; Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề không phù hợp, tục tĩu, phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp, tên, tài liệu hoặc thông tin; Tải lên các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư của công chúng) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền sau đó hoặc đã nhận được tất cả các sự đồng ý cần thiết; Tải lên các tệp có chứa virus, các tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính khác; Quảng cáo hoặc đề nghị bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi dịch vụ truyền thông đó đặc biệt cho phép các tin nhắn đó; tiến hành hoặc khảo sát về phía trước, các cuộc thi, chương trình kim tự tháp hoặc thư chuỗi; Tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi một người dùng khác của dịch vụ truyền thông mà bạn biết, hoặc hợp lý nên biết, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó; làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ sự phân bổ của tác giả, các thông báo hợp pháp hoặc thông báo thích hợp hoặc chỉ định độc quyền hoặc nhãn của nguồn gốc hoặc nguồn phần mềm hoặc tài liệu khác có trong một tệp được tải lên, hạn chế hoặc ức chế bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức các dịch vụ truyền thông; Vi phạm bất kỳ Bộ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn nào khác có thể được áp dụng cho bất kỳ dịch vụ truyền thông cụ thể nào; Thu hoạch hoặc thu thập thông tin khác về người khác, bao gồm các địa chỉ e-mail, mà không có sự đồng ý của họ; Xâm phạm các quy định hiện hành.

Báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, Inc không có nghĩa vụ giám sát các dịch vụ truyền thông. Tuy nhiên, Casino Holiday Press, Inc có quyền xem xét các tài liệu được gửi đến dịch vụ truyền thông và loại bỏ bất kỳ tài liệu nào theo quyết định riêng của mình. Casino Holiday Press, Inc có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ truyền thông bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì.

Nhà xuất bản kỳ nghỉ sòng bạc, Inc có quyền mọi lúc để tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ hoặc để chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc trong toàn bộ hoặc trong Một phần, trong kỳ nghỉ sòng bạc báo chí, quyết định riêng của Inc.

Luôn luôn thận trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân hoặc con bạn trong bất kỳ dịch vụ truyền thông nào. Nhà xuất bản sòng bạc Press, Inc không kiểm soát hoặc chứng thực nội dung, tin nhắn hoặc thông tin được tìm thấy trong bất kỳ dịch vụ truyền thông nào và do đó, báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, Inc đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ truyền thông và bất kỳ hành động nào do bạn tham gia vào bất kỳ giao tiếp nào Dịch vụ. Các nhà quản lý và chủ nhà không phải là nhà xuất bản kỳ nghỉ sòng bạc được ủy quyền, người phát ngôn của Inc và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh ý kiến ??của Casino Holiday Press, Inc.

Các tài liệu được tải lên dịch vụ truyền thông có thể phải chịu các hạn chế được đăng về việc sử dụng, sinh sản và/hoặc phổ biến. Bạn có trách nhiệm tuân thủ những hạn chế như vậy nếu bạn tải lên các tài liệu.

Tài liệu được cung cấp cho Americancasinoguidebook.com hoặc được đăng trên bất kỳ trang web kỳ nghỉ sòng bạc nào, trang web Inc

Nhà xuất bản kỳ nghỉ sòng bạc, Inc không yêu cầu quyền sở hữu các tài liệu bạn cung cấp cho Americancasinoguidebook.com (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, đầu vào hoặc gửi cho bất kỳ nhà xuất bản sòng bạc nào, trang web Inc hoặc các dịch vụ liên quan của chúng tôi (gọi chung là . Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi đệ trình của bạn, bạn đang cấp cho Sòng bạc Press, Inc, các công ty liên kết của chúng tôi và giấy phép phụ cần thiết để sử dụng bài nộp của bạn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp Internet của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền đối với: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, sao chép, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại bản gửi của bạn; và để xuất bản tên của bạn liên quan đến bài đăng của bạn.

Không có khoản bồi thường nào được thanh toán liên quan đến việc sử dụng đệ trình của bạn, như được cung cấp ở đây. Sòng bạc Press Press, Inc không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ đệ trình nào bạn có thể cung cấp và có thể xóa bất kỳ đệ trình nào bất cứ lúc nào trong Nhà xuất bản Sòng bạc, Inc.
Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi bài gửi của bạn, bạn bảo đảm và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với bài nộp của bạn như được mô tả trong phần này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, Tải lên, đầu vào hoặc gửi các bài nộp.

Tài khoản của bên thứ ba
Bạn sẽ có thể kết nối tài khoản Inc, INC Factations Inc, INC với tài khoản của bên thứ ba. Bằng cách kết nối các kỳ nghỉ sòng bạc của bạn, tài khoản Inc với tài khoản bên thứ ba của bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đồng ý phát hành thông tin liên tục về bạn cho người khác (theo cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các trang web của bên thứ ba đó). Nếu bạn không muốn thông tin về bạn được chia sẻ theo cách này, đừng sử dụng tính năng này.

Người dùng quốc tế
Dịch vụ này được kiểm soát, vận hành và quản lý bởi Sòng bạc Hocpations Press, Inc từ các văn phòng của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập dịch vụ từ một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật địa phương. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, nội dung Inc được truy cập thông qua Americancasinoguidebook.com ở bất kỳ quốc gia nào hoặc theo bất kỳ cách nào bị cấm bởi bất kỳ luật, hạn chế hoặc quy định hiện hành nào.

Sự bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và tổ chức các kỳ nghỉ sòng bạc vô hại, Inc, các sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý và bên thứ ba, cho bất kỳ tổn thất, chi phí, nợ và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ Sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bất kỳ bài đăng nào của bạn do bạn thực hiện, vi phạm bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào của bạn. Nhà xuất bản kỳ nghỉ sòng bạc, Inc có quyền, với chi phí của mình, để đảm nhận việc bảo vệ độc quyền và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào khác bị bạn bồi thường, trong trường hợp bạn sẽ hợp tác hoàn toàn với Nhà xuất bản Sòng bạc, Inc trong việc khẳng định bất kỳ biện pháp phòng thủ nào.

Trách nhiệm trách nhiệm trách nhiệm
Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ có trong hoặc có sẵn thông qua Trang web có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy. NHỮNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. Casino Holiday Press, Inc và/hoặc các nhà cung cấp của nó có thể thực hiện các cải tiến và/hoặc thay đổi trong trang web bất cứ lúc nào.

Casino Holiday Press, Inc và/hoặc các nhà cung cấp của nó không thể hiện sự phù hợp, độ tin cậy, tính khả dụng, tính kịp thời và độ chính xác của thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Trong phạm vi tối đa được cho phép bởi luật hiện hành, tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan đó được cung cấp như là mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào. Sòng bạc Press, Inc và/hoặc các nhà cung cấp của nó từ chối tất cả các bảo hành và điều kiện liên quan đến thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan này SỰ VI PHẠM.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp sẽ không có kỳ nghỉ sòng bạc, inc và/hoặc các nhà cung cấp của nó phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, không giới hạn, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại nào Mất sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào được kết nối với việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web, với sự chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ liên quan, cung cấp O, F hoặc không cung cấp dịch vụ, Hoặc cho bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan nào có được thông qua trang web hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang web, cho dù dựa trên hợp đồng, tra tấn, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc khác, ngay cả khi kỳ nghỉ sòng bạc báo chí, Inc Hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của nó đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Bởi vì một số quốc gia/khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của Trang web hoặc với bất kỳ Điều khoản sử dụng nào trong số này, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng Trang web.

Hạn chế chấm dứt/truy cập
Báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, Inc có quyền, theo quyết định riêng của mình, để chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang Florida và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền của các tòa án ở Florida trong tất cả các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này. Việc sử dụng Trang web là trái phép trong bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các điều khoản của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, phần này.

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc cơ quan nào tồn tại giữa bạn và Casino Holiday Press, Inc là kết quả của thỏa thuận này hoặc sử dụng trang web. Nhà xuất bản kỳ nghỉ sòng bạc, hiệu suất của Inc trong Thỏa thuận này là trong sự xúc phạm của Nhà xuất bản Sòng bạc, quyền của Inc để tuân thủ các yêu cầu hoặc yêu cầu thực thi pháp luật của chính phủ, tòa án và pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc thông tin được cung cấp hoặc thu thập bởi Casino Holiday Press, Inc liên quan đến việc sử dụng như vậy. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở các giới hạn bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu ở trên Cung cấp phù hợp nhất với ý định của điều khoản ban đầu và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Trừ khi có quy định khác ở đây, Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Sòng bạc Press, Inc đối với trang web và nó thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước hoặc đương thời, cho dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa người dùng và báo chí sòng bạc , Inc đối với trang web. Một phiên bản in của Thỏa thuận này và nếu có bất kỳ thông báo nào được đưa ra ở dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này với cùng một mức độ và tuân theo các điều kiện tương tự như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu Mẫu in. Đó là mong muốn rõ ràng cho các bên rằng thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan được viết bằng tiếng Anh.

Thay đổi các điều khoản
Báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, Inc có quyền, theo quyết định riêng của mình, để thay đổi các điều khoản theo đó Americancasinoguidebook.com được cung cấp. Phiên bản mới nhất của các thuật ngữ sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước. Nhà xuất bản sòng bạc, Inc khuyến khích bạn định kỳ xem xét các điều khoản để được thông báo về các bản cập nhật của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi
Báo chí kỳ nghỉ sòng bạc, Inc hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về các điều khoản:

Nhà xuất bản kỳ nghỉ sòng bạc, Inc
Hộp PO 703
Dania, FL 33004

Địa chỉ email: sòng bạc@aol.com

Số điện thoại: 954-989-2766

Có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2012