Bản đồ sòng bạc MissouriCách sử dụng sòng bạc của chúng tôi trong bản đồ Missouri

Bạn có thể dễ dàng xem tất cả các vị trí sòng bạc bằng cách sử dụng bản đồ sòng bạc Missouri của chúng tôi.

Khóa bản đồ sòng bạc Missouri:

Biểu tượng màu đỏ: Vị trí sòng bạc

Số màu xanh lá cây: Cụm sòng bạc gần nhau (nhấp vào biểu tượng màu xanh lá cây sẽ phóng to trên bản đồ)

Tính năng thu phóng: Ở góc trên bên trái của bản đồ là một biểu tượng (+/-)

  • + (Cộng)- phóng to
  • - (trừ)- phóng to

Các tính năng lớp: Ở góc trên bên phải của bản đồ là một biểu tượng (///). Nhấp vào nó để hiển thị các tùy chọn hiển thị sau:

  • Lộ trình: Bản đồ sẽ có tất cả các con đường và đường phố.
  • Hỗn hợp: Bản đồ sẽ có tất cả các con đường và đường phố trên một hình ảnh vệ tinh trên cao.
  • Vệ tinh: Bản đồ sẽ có hình ảnh vệ tinh trên cao.
  • Địa hình: Bản đồ sẽ có tất cả các con đường và đường phố trên một hình ảnh địa hình.

Để cuộn bản đồ sòng bạc ở Missouri, hãy di chuyển biểu tượng chuột của bạn qua bản đồ. Biểu tượng sau đó sẽ xuất hiện như một bàn tay. Nhấp và giữ nút chuột trái và bàn tay sẽ lấy bản đồ. Trong khi nút bị trầm cảm (bàn tay sẽ được đóng) kéo bản đồ theo bất kỳ hướng nào bạn muốn bản đồ di chuyển.

Các biểu tượng màu đỏ trên bản đồ đại diện cho một vị trí sòng bạc. Nhấp vào bất kỳ biểu tượng màu đỏ nào trên bản đồ để xem tên của sòng bạc tại vị trí đó. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy nhấp vào tên sòng bạc màu xanh lam và nó sẽ chuyển tiếp bạn đến một trang mới với thông tin chi tiết về sòng bạc đó bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, trang web, số điện thoại miễn phí, giá phòng, kích thước sòng bạc, kích thước sòng bạc, Trò chơi được cung cấp, thông tin ăn uống, bất kỳ tính năng đặc biệt nào và giảm giá sẵn có cho người cao niên.

Sòng bạc ở Missouri

Không có sòng bạc nào ở thành phố du lịch nổi tiếng Branson, Missouri, cũng không có sòng bạc ở Joplin, Missouri. Sòng bạc gần nhất với cả hai thành phố này sẽ ở Oklahoma, tại Sòng bạc chàm, cách Branson, Missouri khoảng 120 dặm.

Có những sòng bạc ở cả St. Louis và Kansas City, để có danh sách đầy đủ, hãy chắc chắn đến thăm Sòng bạc thành phố KansasSòng bạc St. Louis trang.

Các quy định chơi game của Missouri không cho phép sòng bạc cung cấp đồ uống có cồn miễn phí và tuổi đánh bạc tối thiểu là 21.

Bạn muốn xem một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái của tất cả các sòng bạc ở Missouri?

Kiểm tra của chúng tôi?Sòng bạc Missouri?trang để xem một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái của mọi sòng bạc trong trạng thái đó.