Steve và Matt Bourie từ cuốn sách Hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, Phỏng vấn Nhà xuất bản Bản tin cố vấn Las Vegas Anthony Curtis để có được các chi tiết mới nhất về sòng bạc Las Vegas vì tất cả các hạn chế của Covid-19 đều được dỡ bỏ vào ngày 1 tháng Sáu.;sự trở lại của các chương trình trực tiếp;mở buffet;tình trạng của phí đỗ xe;Cộng với nhiều hơn nữa.