Steve và Matt Bourie từ cuốn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, Phỏng vấn Nhà xuất bản Bản tin Las Vegas Advisor Anthony Curtis để có được các chi tiết mới nhất về sòng bạc Las Vegas kể từ khi họ mở cửa trở lại.Các chủ đề được đề cập bao gồm: tình trạng chung của kinh doanh tại các sòng bạc;sự trở lại của các chương trình trực tiếp;Buffet và các lựa chọn ăn uống khác;tình trạng của phí đỗ xe;Cộng với nhiều hơn nữa.