Bởi Jerry Stich

Những nhận xét điển hình về Royal Flush Illusive rất giống với email nhận được gần đây:

Tôi đã chơi video poker trong 15 năm qua. Trong thời gian đó, tôi chưa bao giờ nhận được một dòng nước hoàng gia. Tôi chưa bao giờ thấy ai khác đánh một người khác. Những người chơi poker video khác mà tôi đã nói để nói điều tương tự. Tôi đã chơi trong nhiều giờ và không bao giờ đến gần. Dù sao thì tỷ lệ đánh một cú tuôn ra hoàng gia là gì?
?
Để tiếp tục đọc bài viết này, vui lòng truy cập: https://ygm1.com/blog/royal-flush-video-Poker