Bởi Frank Scoblete

Vừa nhận được bức thư này trong thư trái ngược với trực tuyến hoặc trong một email hoặc văn bản (nó trở lại với những ngày xưa làm mới!):

“Thưa ông Scoblete

“Tôi có thể gọi bạn là Frank không?Tôi sẽ cho rằng điều đó là ổn, được chứ?

Tôi đã đọc nhiều cuốn sách của bạn, ngay cả những cuốn sách không phải về cờ bạc, và tôi cũng đã thấy bạn trên truyền hình.Tôi rất thích những bài viết của bạn.

Nhưng tôi phải lấy một điều về việc viết sòng bạc của bạn, đó là tổng thể tốt nhất!Bạn dành nhiều thời gian để cảnh báo các cầu thủ về cạnh nhà và làm thế nào nó có thể phá hủy một cách tinh tế và không quá cẩn thận.

Để tiếp tục đọc bài viết này, vui lòng truy cập: https://ygm1.com/blog/magic-casino-games