Matt và Steve Bourie, từ cuốn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, đưa ra các mẹo chiến lược poker video trong khi chơi bài xì phé Ultimate X Bonus năm phát.Họ chơi trò chơi trong một phiên bản đào tạo huấn luyện họ về cách chơi chính xác về mặt toán học trong bất kỳ tình huống nào.Sau đó, họ chơi cùng một trò chơi trong phiên bản 10 lần mà không có tính năng đào tạo và sau đó chơi một vài tay của poker 100 lần chơi với tính năng Super Times Pay Wheel.