Matt và Steve Bourie từ cuốn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, Phỏng vấn Nhà xuất bản Bản tin cố vấn Las Vegas Anthony Curtis vào ngày 8 tháng 4 năm 2022 để biết tin tức mới nhất về những thay đổi ở Las Vegas trong quá trình phục hồi từ đại dịch Covid-19.Các chủ đề được đề cập bao gồm: tình trạng chung của kinh doanh tại các sòng bạc;sự trở lại của các chương trình trực tiếp;Buffets và các lựa chọn ăn uống khác;tình trạng của phí đỗ xe;Thay đổi tỷ lệ phòng, chương trình, cộng với nhiều hơn nữa.