Matt và Steve Bourie, từ cuốn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, đưa ra các mẹo chiến lược poker video trong khi chơi phần thưởng gấp đôi gấp đôi.Sau đó, họ chơi phần thưởng gấp đôi trong phiên bản Super Times Super Super 10 phát, có cả số nhân Super Times Pay và phần thưởng Stacks có thêm tới 30 bàn tay cho 10 tay ban đầu được chơi!