lời khuyên sai blackjack

Bởi Henry Tamburin Ph.D

  • Blackjack không phải là một môn thể thao đồng đội.Về lâu dài, trò chơi xấu của những người chơi khác không ảnh hưởng đến cạnh nhà chống lại bạn.
  • Một người chơi nên tập trung vào bảy yếu tố quan trọng trước khi ngồi vào bàn đen để tối đa hóa kết quả dài hạn của mình.
  • Nếu bạn không biết nền tảng của những người đưa ra lời khuyên về chiến lược chơi blackjack trên bản in hoặc trên internet, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu tên của họ để tìm hiểu xem họ có phải là người chơi, tác giả có uy tín hay tốt hơn là các nhà toán học blackjack đáng kính.

Để tiếp tục đọc bài viết này, vui lòng truy cập: https://ygm1.com/blog/wrong-blackjack-advice