Steve và Matt Bourie, từ cuốn sách hướng dẫn sòng bạc người Mỹ, phỏng vấn chuyên gia Blackjack, Henry Tamburin, về bảy quy tắc tồi tệ nhất cần tránh khi quyết định chơi blackjack.Henry thảo luận về từng quy tắc và giải thích cách sử dụng từng quy tắc cụ thể ảnh hưởng đến cạnh toán học sòng bạc trong trò chơi của Blackjack.