Bởi John Grochowski

Có rất nhiều tùy chọn có sẵn cho người chơi craps, không có gì ngạc nhiên khi một số tùy chọn là nguy hiểm cho ngân hàng của bạn.

Các cược tồi tệ nhất thuộc danh mục, những điều bạn không bao giờ nên làm tại một bảng craps, bất kể bạn có chơi trong một sòng bạc trực tuyến hay tại một bàn trực tiếp.

Tại các bảng trực tiếp, cũng có các vấn đề và thủ tục nghi thức thuộc về không bao giờ đất.Hãy cùng xem xét kỹ hơn các tùy chọn Craps là điều cần thiết để tránh.

#1 - Không bao giờ đặt cược vào Big 6 hoặc Big 8

Trong các góc của hầu hết các bảng craps, bạn sẽ tìm thấy các hộp được đánh dấu bằng số lớn 6 và một số lớn 8.

Để tiếp tục đọc bài viết này, vui lòng truy cập: https://ygm1.com/blog/8-things-raps