Steve và Matt Bourie từ cuốn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, Phỏng vấn Keith Whyte, giám đốc điều hành của Hội đồng quốc gia về đánh bạc vấn đề (NCPG), để thảo luận về vấn đề đánh bạc vấn đề và những cách tốt nhất để tránh trở thành một trò đánh bạc có vấn đề.

NCPG là một nhóm có trụ sở tại Washington D.C. hợp tác với các tổ chức khác để giúp những người đánh bạc có vấn đề.Whyte đã ở với tổ chức từ năm 1998.

Được công nhận rộng rãi cho chuyên môn của mình trong chính sách đánh bạc có trách nhiệm chơi game và vấn đề, Whyte đã thuyết trình tại 39 tiểu bang Hoa Kỳ và 21 quốc gia.Ông đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ bốn lần và xuất hiện trước nhiều cơ quan lập pháp và pháp lý quốc gia, tiểu bang, bộ lạc và địa phương khác.Keith cũng thường xuyên được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông quốc gia và quốc tế về các vấn đề đánh bạc vấn đề.