Bản đồ sòng bạc MinnesotaCách sử dụng bản đồ sòng bạc của chúng tôi ở Minnesota

Bạn có thể dễ dàng xem tất cả các vị trí sòng bạc bằng cách sử dụng bản đồ sòng bạc ở Minnesota của chúng tôi.

Khóa bản đồ sòng bạc Minnesota:

Biểu tượng màu đỏ: Vị trí sòng bạc

Số màu xanh lá cây: Cụm sòng bạc gần nhau (nhấp vào biểu tượng màu xanh lá cây sẽ phóng to trên bản đồ)

Tính năng thu phóng: Ở góc trên bên trái của bản đồ là một biểu tượng (+/-)

  • + (Cộng)- phóng to
  • - (trừ)- phóng to

Các tính năng lớp: Ở góc trên bên phải của bản đồ là một biểu tượng (///). Nhấp vào nó để hiển thị các tùy chọn hiển thị sau:

  • Lộ trình: Bản đồ sẽ có tất cả các con đường và đường phố.
  • Hỗn hợp: Bản đồ sẽ có tất cả các con đường và đường phố trên một hình ảnh vệ tinh trên cao.
  • Vệ tinh: Bản đồ sẽ có hình ảnh vệ tinh trên cao.
  • Địa hình: Bản đồ sẽ có tất cả các con đường và đường phố trên một hình ảnh địa hình.

Để cuộn bản đồ sòng bạc ở Minnesota, hãy di chuyển biểu tượng chuột của bạn qua bản đồ. Biểu tượng sau đó sẽ xuất hiện như một bàn tay. Nhấp và giữ nút chuột trái và bàn tay sẽ lấy bản đồ. Trong khi nút bị trầm cảm (bàn tay sẽ được đóng) kéo bản đồ theo bất kỳ hướng nào bạn muốn bản đồ di chuyển.

Các biểu tượng màu đỏ trên bản đồ đại diện cho một vị trí sòng bạc. Nhấp vào bất kỳ biểu tượng màu đỏ nào trên bản đồ để xem tên của sòng bạc tại vị trí đó. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy nhấp vào tên sòng bạc màu xanh lam và nó sẽ chuyển tiếp bạn đến một trang mới với thông tin chi tiết về sòng bạc đó bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, trang web, số điện thoại miễn phí, giá phòng, kích thước sòng bạc, kích thước sòng bạc, Trò chơi được cung cấp, thông tin ăn uống, bất kỳ tính năng đặc biệt nào và giảm giá sẵn có cho người cao niên.

Sòng bạc ở Minnesota

Tất cả các sòng bạc ở Minnesota đều được đặt trên các đặt phòng của người Mỹ bản địa và tất cả chúng đều có một tiểu bang cho phép các trò chơi bàn trực tiếp và máy đánh bạc. Tuy nhiên, các trò chơi bảng duy nhất được phép trong các sòng bạc ở Minnesota là các trò chơi bài tương tự như blackjack và poker. Ngoài ra còn có một hạn chế đối với loại máy đánh bạc mà họ có thể cung cấp. Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ khe cơ học nào có cuộn truyền thống, chỉ có nhiều loại video điện tử.

Minneapolis, Minnesota không có bất kỳ sòng bạc nào, nhưng có hai trong vòng 25 dặm. Ở phía tây nam của Minnesota là Sòng bạc hồ huyền bí, đó là sòng bạc lớn nhất ở Minnesota. Gần Sòng bạc nhỏ, được liên kết với Huyền thần, nằm trong vòng một dặm.

Độ tuổi đánh bạc tối thiểu ở tất cả các sòng bạc ở Minnesota là 18.

Bạn muốn xem một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái của tất cả các sòng bạc ở Minnesota?

Kiểm tra của chúng tôi?Sòng bạc Minnesota?trang để xem một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái của mọi sòng bạc trong trạng thái đó.