Steve và Matt Bourie, từ Americancasinoguidebook.com, Tác giả đánh bạc phỏng vấn Josh O hèConnell về các câu lạc bộ người chơi và comps sòng bạc.Josh có một trang web tại KnowyourSlots.com, nơi anh ấy cung cấp thông tin về các máy đánh bạc cũng như hiểu biết về cách các hệ thống câu lạc bộ người chơi hoạt động, làm thế nào để tận dụng lợi ích tốt nhất tốt nhất.Các chủ đề khác được đề cập bao gồm: So sánh các câu lạc bộ người chơi tại Caesars Awards và MGM Resort Properties;Những thay đổi gần đây đối với chương trình phần thưởng MLIFE tại MGM Properties .;các câu lạc bộ phù hợp với cấp độ cấp;Hiểu về sự mất mát lý thuyết của người Viking và trung bình hàng ngày theo;làm thế nào để có được sự bao gồm, hoặc giảm giá giảm giá thông qua các câu lạc bộ người chơi;và nhiều hơn nữa.