Matt Bourie từ cuốn sách hướng dẫn sòng bạc của Mỹ, phỏng vấn nhà xuất bản bản tin Las Vegas Advisor Anthony Curtis vào ngày 6 tháng 8 năm 2021 để biết tin tức mới nhất về những thay đổi ở Las Vegas trong quá trình phục hồi từ đại dịch Covid-19.Các chủ đề được đề cập bao gồm: tình trạng chung của kinh doanh tại các sòng bạc;sự trở lại của các chương trình trực tiếp;Buffets và các lựa chọn ăn uống khác;tình trạng của phí đỗ xe;Thay đổi tỷ lệ phòng, cộng với nhiều hơn nữa.