Steve Bourie, tác giả của cuốn sách hướng dẫn sòng bạc người Mỹ, đưa ra năm lời khuyên để giúp bạn trở thành một người chơi roulette thông minh hơn.Steve đưa ra từng mẹo ban đầu và sau đó theo dõi một cuộc thảo luận thêm về mẹo đó và mối quan hệ của nó với trò chơi Roulette.